Raspored grupa za promociju diplomanata i magistranata

23.06.2021. GODINA (SRIJEDA)

Prva grupa

Početak u 10.00 sati

 • PMF diplomci (19), + 13  II ciklus studija
 • Fakultet elektrotehnike, diplomci (47), + 7 II ciklus studija

Ukupno: 86

Druga grupa

Početak u 13.00 sati

 • ERF, diplomci (14), + 7  II ciklus studija
 • Ekonomski fakultet, diplomci (53), + 3 II ciklus studija
 • Pravni fakultet, diplomci (18), + 6  II ciklus studija

Ukupno: 101 

24.06.2021. GODINA (ČETVRTAK)

Prva grupa

Početak u 10.00 sati

 • Mašinski fakultet, diplomci (28), + 2  II ciklus studija
 • RGGF, diplomci (52), + 12 II cikklus studija

Ukupno: 94

Druga grupa

Početak u 13.00 sati

 • Medicinski fakultet, diplomci (75), + 3  II ciklus studija
 • Fakultet za tjelesni odgoj isport, diplomci (7), + 1 II ciklus studija

Ukupno: 86

25.06.2021. GODINA (PETAK)

Prva grupa

Početak u 09.00 sati

 • Farmaceutski fakultet, diplomci (23), nemaju II ciklus
 • Filozofski fakultet, diplomci (59), + 4 II ciklus studija

Ukupno: 86

Druga grupa

Početak u 11.00 sati

 • Tehnološki fakultet, diplomci (76), + 12  II ciklus studija

UKUPNO: 88

Promocija će se održati u sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla

You may also like...