Obavještenje za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli

Obavještavaju se studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, a koji do danas nisu pristupili aplikaciji ePrijava, da su u obavezi prijaviti se na istu do 31.12.2022. godine.

Obzirom da se vrši testna faza u kojoj će se otkloniti svi eventualni problemi oko registracije studenata, molimo sve studente da pristupe aplikaciji, kako bi se do roka definisanog za prijavu ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku moglo nesmetano vršiti prijavljivanje ispita.

Prijave na aplikaciju se vrše u skladu sa Uputom za prijavu studenata na sistem ePrijava, dostupnom na www.e-prijava.

You may also like...