Odbrana završnog magistarskog rada Amre Deljić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.
T U Z L A

O B J A V L J U J E

Kandidatkinja Amra Deljić, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Privredni
kriminalitet u Tuzlanskom kantonu s posebnim osvrtom u periodu 2010-2015”, dana 28.09.2018. godine sa
početkom u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Vedad Gurda, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr sc. Dževad Mahmutović, vanredni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Krivično-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr sc. Mirela Čokić-Džinić, docent – član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).
 4. Dr sc. Edin Mutapčić, vanredni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

  Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
  Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...