Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije kandidatkinje Ene Morankić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET  
Tuzla, 29.09.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja Ena Morankić, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: “ Pravo djeteta na slobodu izražavanja mišljenja ”, dana 07.10.2022. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  • Dr.sci. Boris Krešić, vanredni profesor, uža naučna oblast “Građansko-pravna” na Pravnom fakutletu Univerziteta u Tuzli – član,
  • Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

You may also like...