Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Selme Begović

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija uskufija br. 7.
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E 

Kandidat Selma Begović, bachelor prava, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom “Komprarativnopravna analiza novčane kazne u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj u period od 2003-2013. godine”, dana  06. 07. 2017. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Vedad Gurda, doc. – predsjednik,

Uža naučna oblast Krivično – pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Borislav Petrović, red. prof. –mentor i član,

Nastavni predmeti Krivično pravo i Kriminologija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

  1. Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. – član,

Uža naučna oblast Krivično– pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

 

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...