Odbrana magistarskog rada kandidata Abdulaha Nuhanovića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. M. Hevaija uskufija br. 7.
T U Z L A

OBJAVLJUJE

Kandidat Abdulah Nuhanović, dipl. kriminalist, javno će braniti magistarski rad, pod naslovom „Pretres stana i ostalih prostorija-krivičnopravni i kriminalistički aspekt”, dana 18. 05. 2017. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Vedad Gurda, doc. – predsjednik,

Uža naučna oblast Krivično – pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Dževad Mahmutović, doc. –mentor i član,

Uža naučna oblast Krivično – pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Anita Petrović, doc. – član,

Uža naučna oblast Građansko – pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

 

Magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,oo do 14,oo sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...