Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Džeme Grbića

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Tuzla

Ul. M. Hevaija Uskufija br. 7.

 

OBAVIJEST

Kandidat Džemo Grabić, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Ugovor o nasljeđivanju u Bosni i Hercegovini“, dana 10. 11. 2016. godine  u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Hajro Kofrc, vanr. prof. – predsjednik,

 Uža naučna oblast Građansko pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Boris Krešić, doc. – mentor i član,

Uža naučna oblast Građansko pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr sc. Hamid Mutapčić, doc. – član,

Uža naučna oblast Građansko pravna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

You may also like...