Monthly Archive: Maj 2024

Odluka o pristupnom predavanju – Arnela Bratovčić

UNIVERZITET U TUZLIPRAVNI FAKULTETBroj: 02/14-2883-1-1/24Tuzla, 22.05.2024. godine Na osnovu člana 125. stav 1. tačka b) i člana 251. stav (6) Statuta JU Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst), broj: 03-5695-1-2/23 od 18.10.2023. godine, postupajući po...