Okrugli stol – “Procesuiranje ratnih zločina: zanemarena dužnost”

U organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli dana 23.05.2024. godine održan je Okrugli stol pod nazivom „Procesuiranje ratnih zločina: zanemarena dužnost“. Moderator Okruglog stola bio je prof.dr. Vedad Gurda, a uvodničari su bili prof. dr. Omer Hamzić i prof. dr. Dževad Mahmutović.

Na otvaranju Okruglog stola pozdravnim riječima su se obratili Rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nermina Hadžigrahić i Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Ahmed Omerović. Među učesnicima su bili i Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević i predstavnici ostalih institucija među kojima su: Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, Arhiv Tuzlanskog kantona, Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, OSCE.

Po završetku diskusija završnu riječ je imao Dekan Pravnog fakulteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić.

You may also like...