Učešće Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli na međunarodnoj konferenciji “Razvoj javne uprave”

01. i 02.06.2023. godine na Otočkim Virovima održana je međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Konferencija je održana u organizaciji Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru uz saradnju sa Veleučilištem...