Rezultati kolokvija iz predmeta Teorija prava održanog 28.4.2023. godine