Odbrana završnog magistarskog rada kandidata Anesa Mehića

UNIVERZITET U TUZLIPRAVNI FAKULTET  Tuzla, 31.01.2023. godine O B A V I J E S T Anes Mehić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sticanje prava vlasništva na nekretninama od nevlasnika: analiza...