Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata Džemala Hasića

UNIVERZITET U TUZLIPRAVNI FAKULTETTuzla, 06.05.2022. godine OBAVIJESTo odbrani prijedloga teme doktorske disertacije (projekta), kandidata Džemala Hasić, MA prava Kandidat Džemal Hasić, MA prava, dana 20.05.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u...