Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata Džemala Hasića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 06.05.2022. godine

OBAVIJEST
o odbrani prijedloga teme doktorske disertacije (projekta), kandidata Džemala Hasić, MA prava

Kandidat Džemal Hasić, MA prava, dana 20.05.2022. godine u 15,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod nazivom:

„Pravni aspekti uvođenja evropskog društva u pravni poredak Bosne i Hercegovine“,

pred Komisijom u sastavu:

  • Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  • Dr.sci. Albin Muslić, vanredni profesor, naučna oblast “Građansko pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću (ekv. uža naučna oblast “Građansko-pravna” na Pravnom fakutletu Univerziteta u Tuzli) – član,
  • Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Građansko-pravna“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

You may also like...