Rezultati popravnog ispita iz Krivičnog prava – opći dio održanog 13. 04. 2021.