Rezultati popravnog ispita iz Krivičnog prava – opći dio održanog 06.04.2021.