Obavještenje o krajnjem roku okončanja studija za studente II ciklusa upisane ak. 2011/12 i 2012/13

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija koji su studij upisali ak. 2011/12 i 2012/13 da su u skladu sa odredbama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Odluka Senata Univerziteta u...