Međunarodni naučni skup “Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku” u Banja Luci: Učešće zaposlenika i studenata našeg fakulteta

Dana 17.05.2024. u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci održan je Međunarodni naučni skup pod nazivom “IZAZOVI I PERSPEКTIVE RAZVOJA PRAVNIH SISTEMA U XXI VIJEKU”. Svojim naučnim radom i učešćem u radu skupa doprinijeli su zaposlenici i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli:
▪️ dr.sci. Anita Petrović vanr.prof.
▪️ dr.sci. Boris Krešić vanr.prof.
▪️ dr.sci. Edina Šehrić vanr.prof.
▪️ dr.sci. Maja Iveljić doc.
▪️ dr.sci. Ervina Ibrahimović doc.
▪️ Admir Selesković, MA prava
▪️ Ena Morankić, MA prava (studentica III ciklusa studija)
▪️ Lejla Mašić (studentica II ciklusa studija)

You may also like...