Završeno izvođenje stručnih studentskih praksi

Na temelju Okvirnog sporazuma o razumijevanju potpisanog sa Nacionalnim centrom za državne sudove – Ured u Bosni i Hercegovini za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli u  zimskom semstru akademske 2023/24 godine završeno je izvođenje stručnih studentskih praksi. Studenti su praksu obavljali u Općinskom sudu u Tuzli, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i advokatskim kancelarijama. Po okončanju studentske prakse, u prostorijama Općinskog suda u Tuzli održan je okrugli sto na kojem se govorilo o iskustvima studenata i mentora tokom obavljanja prakse. Osim toga, u Sarajevu je 13.03.2024. godine održana konferenciji JUST-ED programa „Studentska stručna praksa u pravosuđu: ostvarena dostignuća i institucionalne perspektive“, u organizaciji Nacionalnog centra za državne sudove – Ureda u Bosni i Hercegovini, kojoj su prisustvovali nastavnici i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

You may also like...