Pravni fakultet UNTZ širi saradnju s nevladinim organizacijama

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli potpisivanjem sporazuma o saradnji s Udruženjem građana „Vive Žene“ na projektu „Međugeneracijsko suočavanje s prošlošću – za kulturu sjećanja i izgradnju mira„, potpomognutim od strane Evropske unije i UNDP, načinio je još jedan korak ka unapređenju uvjeta u kojim studenti mogu sticati kvalitetno praktično iskustvo u oblastima njihovog studijskog interesovanja.

Sporazum o saradnji na ovom projektu u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli potpisali su dekan fakulteta, prof. dr. Amir Karić, i predsjednica UG „Vive Žene“, Jasna Zečević.

Prodekan za nastavu i studentska pitanja, doc. dr. sc. Ervina Ibrahimović, ovom prilikom je izjavila da Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli ima potpisan niz sporazuma sa pravosudnim institucijama, organima uprave, privrednim subjektima i advokatskim kancelarijama te da ovakvi sporazumi, uključujući i sporazum s UG „Vive Žene“, studentima osiguravaju kvalitetne prilike za sticanje praktičnog obrazovanja.

„U fokusu svih sporazuma koje potpisuje Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je interes naših studenata. Studenti na fakultetu stiču teorijska znanja, a mi im ovim sporazumima omogućavamo da ta znanja primijene u praksi“, naglasila je doc. dr. sc. Ibrahimović.

You may also like...