Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata Benjamina Nurkića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 23.03.2023. godine

OBAVIJEST

Kandidat Benjamin Nurkić, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: “ Uloga ustavno-sudske vlasti u izgradnji vladavine prava u Bosni i Hercegovini u kontekstu Radbruchovog poimanja ideje prava ”, dana 03.04.2023. godine sa početkom u 14,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Dženeta Omerdić, redovni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,

1. Dr.sci. Zlatan Begić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član,

2. Dr.sci. Amir Karić, redovni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

POMOĆNIK GEN. SEKRETARA
Admir Selesković, MA prava

You may also like...