Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Jasmine Berbić

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 31.10.2022. godine

O B A V I J E S T

Jasmina Berbić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Procesuiranje krivičnih djela korupcije u Bosni i Hercegovini“ dana 21.11.2022. godine u 16,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Vedad Gurda, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” – predsjednik
  2. Dr. sci. Dževad Mahmutović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabran na užu naučnu oblast “Krivično-pravna” – mentor i član
  3. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, izabrana na užu naučnu oblast “Građansko-pravna” – član.
  • Dr. sci. Nezir Pivić, red. profesor, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, izabran na katedri za Krivično pravo (ekv. uža naučna oblast “Krivično-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) – zamjenski član.

Završni magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...