Poziv za apliciranje na program studentske prakse u kompaniji “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Matična kompanija “Sisecam soda Lukavac” d.o.o., sa sjedištem u Istanbulu  organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Za realizaciju prakse u 2022. godini biti će odabran jednog studenta sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

U prilogu :

  1. Oglas za studente;
  2. Mapu postupka odabira kandidata;
  3. Obrazac za prijavu studenata. Zainteresovani studenti mogu obrazac dobiti i putem e-mail adrese: nibrakovic@sisecam.com

You may also like...