Profesorica Alihodžić učestvovala na Naučnoj konferenciji: „Znanje kao univerzalna vrijednost – etički i moralni aspekti“

Dr. sc. Jasmina Alihodžić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli uzela je učešće na Naučnoj konferenciji: „Znanje kao univerzalna vrijednost – etički i moralni aspekti“, koju je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke. Profesorica Alihodžić je tom prilikom imala izlaganje na temu: „ Etičke i moralne vrijednosti u procesu stvaranja i primjene prava“. Konferencija je održana 8. maja 2024. godine u prostorijama ANU BiH u Sarajevu.

You may also like...