Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 27.04.2021. godine

Univerzitetu Valencija, Španijaje objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Medicina i stomatologija su oblasti koje nisu dostupne stranim studentima!

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Lista studijskih programa na koje se može aplicirati se nalazi na sljedećem linku:

https://www.uv.es/uvweb/college/en/undergraduate-studies/undergraduate-studies-/degree-programmes-offered-1285846094474.html

Predmeti koji se nude na Engleskom jeziku pogledati na:

https://www.uv.es/webrelint/1_Programa_Erasmus_Estudis/1_3_Calendari_assignatures_i_horaris/TablaIngles.pdf

Informativni list o Univerzitetu Valencija pogledajte u prilogu.

Više informacija možete pronaći na:

https://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/international-program/incoming/general-information-1285847261729.html,

https://www.uv.es/uvweb/college/en/university-life-1286019499840.html

https://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/official-announcements-1285935975996.html

ROK ZA PRIJAVU JE 16.05.2021. GODINE

Univerzitet u Valenciji će putem emaila nominovanim studentima dostaviti link za on-line aplikaciju koju je potrebno popuniti do 27.05.2021. godine.

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se studentima preporučuje poznavanje španskog jezika, minimalno na nivou B1.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VALENCIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.

You may also like...