Obavještenje o početku, organizaciji i rasporedu nastave u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine

Obavještavaju se studenti svih ciklusa studija da nastava u ljetnom semestru ak. 2020/21. počinje 02. 03. 2021. godine.

Predavanja na prvom ciklusu studija odvijati će se kombinovano, odnosno u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera i online, dok će se vježbe realizovati online, u skladu sa rasporedom predavanja.

Predavanja na drugom i trećem ciklusu će se organizovati u prostorijama Pravnog fakulteta uz poštivanje svih epidemioloških mjera te po potrebi i online, a u skladu sa rasporedom predavanja.

You may also like...