Obavještenje o kolokviju iz predmeta Teorija države

Obavještavaju se studenti prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se KOLOKVIJ iz predmeta TEORIJA DRŽAVEodržati 16.11.2020. (ponedjeljak) u terminima kako slijedi:

• 09,00 – GRUPA 1

• 09,45 – GRUPA 2

Napomena: Studenti koji su u ranijim akademskim godinama odslušali Teoriju države, a planiraju pristupiti kolokviju, dužni su to potvrditi komentarom na post. Rok za potvrdu je: 13.11.2020. (petak) do 16,00 časova.

You may also like...