Odbrana završnog magistarskog rada kandidatkinje Julije Ćilimković

UNIVERZITET U TUZLI

PRAVNI FAKULTET

Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7.

T U Z L A

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Julija Ćilimković, dipl. pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Pravni i institucionalni aspekti neovisnosti regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini”, dana 26.10.2018. godine sa početkom u 12,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sc. Edina Sudžuka, docent – predsjednik

(Naučna oblast „Finansijsko pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu),

  1. Dr sc. Faruk Sinanović, vanredni profesor – mentor i član

(Uža naučna oblast „Upravno-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i

  1. Dr sc. Anita Petrović, docent – član

(Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli).

 

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

You may also like...