Obavještenje o ispitu iz predmeta Krivično procesno pravo opći dio i posebni dio

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se ispit iz Krivičnog procesnog prava – opći dio i Krivičnog procesnog prava- posebni dio održati u PETAK (20.11.2020.) u 10,15.