Univerzitet u Tuzli otvara učionice i studentske domove

U skladu sa Naredbom Kantonalnog štaba Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, donijetoj na sjednici 21.05.2020. godine Univerzitet u Tuzli obavještava studente, nastavnike i saradnike o slijedećem: 1.    Odbrane završnih radova na I, II i III...