REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA: MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO, održanog 05.04.2019. godine