Rezultati popravnog ispita (I kolokvija) iz Obligacionog prava – opći dio

Ispit je održan: 05.02.2019. godine.