Termini posjete studenata III godine KPZ-u Tuzla u okviru nastavnog predmeta Penologija