Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Alme Ahmetović

UNIVERZITET U TUZLI PRAVNI FAKULTET Ul. Muhameda HevaijaUskufija br.7. T U Z L A   O B J A V L J U J E Kandidatkinja Alma Ahmetović, diplomirani pravnik, javno će braniti magistarski...