Category: Aktuelnosti

Obavještenje o svečanom prijemu brucoša

Poštovani studenti prve godine studija (brucoši) Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli svečani prijem u novu akademsku godinu 2020/2021 će biti održan u ponedjeljak, 12.10.2020. godine u amfiteatru Pravnog fakulteta, uz obavezno poštivanje svih epidemioloških preporuka i mjera,...

Obavještenje o upisu u narednu akademsku godinu

Obavještavaju se studenti svih studijskih godina da će se upis u akademsku 2020/2021 godinu vršiti u periodu od ponedjeljka 05.10.2020. godine do petka 09.10.2020. godine. Studenti su dužni za upis u Studentsku službu priložiti:...

Obavještenje o upisu za studente trećeg ciklusa

Obavještavaju se studenti trećeg ciklusa studija da će se upis u akademsku 2020/2021 godinu vršiti u periodu od ponedjeljka 05.10.2020. godine do petka 09.10.2020. godine. Studenti su dužni za upis u Studentsku službu priložiti:...