Category: Oglasna tabla za apsolvente i imatrikulante

Obavijest o ovjeri semestra

Obaviještavaju se studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli da će ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine, prema Odluci Senata trajati od 01.-13. juna 2020. godine. Materijale za ovjeru semestra, kao i prijave za ispite, uplatnice,...