Obavještenje za studente apsolvente/imatrikulante o obavezi prijavljivanja ispita

Obavještavaju se studenti apsolventi/imatrikulanti da su dužni prethodno se prijaviti odgovornom nastavniku kada namjeravaju izaći na neki ispit u određenom terminu.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem e-maila. Službene e-mail adrese nastavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli kreirane su po modelu: ime.prezime@untz.ba

You may also like...