Pristup sa iOS uređaja

Ukoliko posjedujete iOS uređaj te planirate češće posjećivati ovu web stranicu preporučujemo da istu postavite kao zabilješku putem “pokretač ikone” (opcija koju posjeduju iOS uređaji). Na taj način ćete moći mnogo brže pristupiti stranici, putem samo jednog klika.

Kliknite na sliku ukoliko je želite vidjeti uvećanu.

Upustva su sljedeća
Korak 1: Otvorite Safari pretraživač i unesite adresu naše web stranice

Korak 1: Otvorite Safari pretraživač i unesite adresu naše web stranice.

Korak 2: Nakon što se stranica učita kliknite na ikonu zaokruženu crvenom bojom na slici

Korak 2: Nakon što se stranica učita kliknite na ikonu zaokruženu crvenom bojom na slici.

Korak 3: Odaberite opciju zaokruženu crvenom bojom

Korak 3: Odaberite opciju zaokruženu crvenom bojom.

Korak 4: Izmjenite naslov ikone ukoliko želite i kliknite na opciju "Dodaj"

Korak 4: Izmjenite naslov ikone ukoliko želite i kliknite na opciju “Dodaj”.

Korak 5: Vaš pokretač se sada prikazuje na početnom ekranu. Kliknite na njega za pristup stranici.

Korak 5: Vaš pokretač se sada prikazuje na početnom ekranu. Kliknite na njega za pristup stranici.