Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije kandidatkinje Farisa Hasanovića

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 29.11.2022. godine

OBAVIJEST

Kandidat Faris Hasanović, MA prava, javno će braniti prijedlog teme doktorske disertacije (projekt) pod naslovom: “Uloga Sjedinjenih Američkih Država u oblikovanju međunarodnopravnog položaja i ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine”, dana 23.12.2022. godine sa početkom u 13,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. sci. Amir Karić, redovni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,

2. Dr. sci. Sakib Softić, redovni profesor, uža naučna oblast „Međunarodno pravo“ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) – član

3. Dr. sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Odbrana projekta je javna.

POMOĆNIK GEN. SEKRETARA
Admir Selesković, MA prava

You may also like...