Poziv za učešće u pripremi i realizaciji izbornih aktivnosti

U svrhu organizacije i provedbe Općih izbora 2022., a koji će se održati 02. oktobra 2022. godine, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva punoljetna lica sa prebivalištem na području Grada Tuzla da uzmu učešće u pripremi i realizaciji planiranih izbornih aktivnosti.

Jedan od ključnih segmenata u provedbi izbornih aktivnosti su svakako i birački odbori, kojih će za predstojeće Opće izbore 2022. na području Grada Tuzla djelovati preko 160. Zbog toga, Gradska izborna komisija Tuzla ima potrebu i obavezu da angažuje izuzetno veliki broj pojedinaca u svojstvu predsjednika ili članova biračkih odbora. Sva lica koja budu praktično angažovana u tom svojstvu će za svoj rad primiti naknadu, i to predsjednik biračkog odbora iznos od 170,00 KM i član biračkog odbora 115,00 KM. Odluku o konkretnoj poziciji i angažmanu za svako lice donosi Gradska izborna komisija Tuzla, dok će isti biti u obavezi proći i obuku za rad.


Gradska izborna komisija Tuzla ohrabruje i poziva sva punoljetna lica, koja imaju prebivalište na području Grada Tuzla i minimalno srednju stručnu spremu, da putem e-maila gik@tuzla.ba ili broja telefona 035/307-486 izraze interesovanje za rad na provedbi Općih izbora 2022. godine, a nakon čega će biti kontaktirani s ciljem pribavljanja dodatnih informacija, odnosno prisustva obaveznoj obuci.

You may also like...