Obavještenje za studente obnove

Studenti svih studijskih godina su prilikom predaje prijava za januarsko- februarski ispitni rok, potpisali izjave da će na neke ispite pristupiti polaganju  u junsko-julskom ispitnom roku, te da će za te određene ispite predati prijavu i uplatnicu od 30. KM.

Studenti mogu u periodu od 07. juna do 11. juna 2021. godine u Studentsku službu predati prijave sa uplatnicom za ispite koji prvi puta prijavljuju i koji žele da polažu u junsko-julskom ispitnom roku.

Tuzla 31.05.2021. godine

You may also like...