Obavještenje o ispitima iz predmeta Teorija države, Teorija prava, Međunarodno pravo – opći i posebni dio i Uvod u pravo Evropske unije

Obavještavaju se APSOLVENTI i IMATRIKULANTI Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli da će se USMENI ISPIT iz navedenihpredmeta održati 30.10.2020(petaksa početkom u 11,00 časova.

You may also like...