Obavještenje o upisu za studente trećeg ciklusa

Obavještavaju se studenti trećeg ciklusa studija da će se upis u akademsku 2020/2021 godinu vršiti u periodu od ponedjeljka 05.10.2020. godine do petka 09.10.2020. godine.

Studenti su dužni za upis u Studentsku službu priložiti:

1.Upisni list

2. Semestralni list

3. Dva ŠV obrasca 

4. Indeks

5. Uplatnica 2x

You may also like...