Obavještenje o upisu ocjena/usmenom iz Krivičnog procesnog prava – opći dio i Krivičnog procesnog prava – posebni dio

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se upis ocjena/usmeni iz Krivičnog procesnog prava – posebni dio i Krivičnog procesnog prava – opći dio održati u PONEDJELJAK (20.07.2020.) u 11 sati.

You may also like...