Obavijest o ovjeri ljetnog semestra

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija da će se ovjera ljetnog semestra vršiti u perodu od 01.06.do 13.06.2020 godine.

Studenti su dužni priložiti uredno popunjene:

  • Semestralni list-(1 primjerak)
  • Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika

NAPOMENA

Predmetni nastavnici će davati potpise u indekse u terminima kada se budu održavali kolokvijalni ispiti ili u terminima po dogovoru sa profesorom.

Studenti prilikom ulaska na Fakultet su dužni da se pridržavaju mjera zaštite koja se ogleda da moraju imati maske i izvršiti dezinfekciju ruku.

You may also like...