Obavijest za apsolvente i imatrikulante – ispiti iz predmeta: Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio), Uvod u pravo EU i Teorija prava

Obavijest za apsolvente i imatrikulante – ispiti iz predmeta: Međunarodno javno pravo (opći i posebni dio), Uvod u pravo EU i Teorija prava održati će se u utorak 02.06.2020. sa početkom u 11.00 časova. Važna napomena: studenti su dužni da se pridržavaju izrečenih epidemioloških mjera.

You may also like...