Obavještenje o terminu ispita za apsolvente/imatrikulante iz Krivičnog procesnog prava

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se ispit iz Krivičnog procesnog prava -opći dio i Krivičnog procesnog prava – posebni dio održati u PETAK (29.05.2020.) u 15,00 sati.

You may also like...