O B A V I J E S T O ZAMJENI TERMINA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA: TEORIJA PRAVA i KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA

Obavještavaju se studenti prve godine studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli da će se POPRAVNI ispiti iz nastavnih predmeta: TEORIJA PRAVA i KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA održati kako slijedi:

  • TEORIJA PRAVA: 02.7.2019. godine sa početkom u 09,00 časova, a ne 08.7.2019. u 09,00 časova kako je istaknuto na rasporedu;
  • KOMPARATIVNA PRAVNA HISTORIJA: 08.7.2019. godine sa početkom u 09,00 časova, a ne 02.7.2019. u 09,00 časova kako je istaknuto na rasporedu.

You may also like...