O B A V I J E S T O ZAMJENI TERMINA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA: MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO i OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

Obavještavaju se studenti treće godine studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli da će se POPRAVNI ispiti iz nastavnih predmeta: MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO i OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO održati kako slijedi:

  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – POSEBNI DIO: 04.7.2019. godine sa početkom u 11,00 časova, a ne 10.7.2019. u 11,00 časova kako je istaknuto na rasporedu;
  • OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO: 10.7.2019. godine sa početkom u 11,00 časova, a ne 04.7.2019. u 11,00 časova kako je istaknuto na rasporedu.

You may also like...