Konsultacije iz predmeta Međunarodno javno pravo – opći dio

Obavještavaju se studenti da će se konsultacije iz predmeta Međunarodno javno pravo – opći dio održati 10.07.2018. godine (utorak) sa početkom u 12,00 časova.

Predmetni profesor,
dr src. Dženeta Omerdić, vanr. prof.

You may also like...